آشنایی با همکاران اداری و آموزشی کودکستان (پیش‌دبستانی) ملل

اعضای هیئت مدیره

امیرسالار علیجانیان

کارشناسی

نایب رئیس هیئت مدیره

فرزانه فتوت

کارشناسی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

فریناز کلباسی

کارشناسی ارشد

مدیر و مؤسس مجموعهٔ ملل

مهروز مسائلی

———–

رئیس هیئت مدیره

آرزو ابراهیمیان

کارشناسی

بازرس اصلی

پرسنل اداری و اجرایی

فائزه سلیمی

کارشناسی

معاون بهداشت

سوگل رضوی

کارشناسی

معاون پرورشی

سارا آگوش

کارشناسی 

مشاور

الهام رعنایی

کارشناسی ارشد

مدیریت

سوپروایزرهای آموزشی

عاطفه زهرایی 

مدیر دپارتمان فرانسه

مهدی مرادی

مدیر دپارتمان کامپیوتر

محمد هادی درفشی

مدیر دپارتمان بین‌الملل

فرزانه فتوت

مدیر دپارتمان فارسی

اساتید بخش فارسی

غزال صادقی

کارشناسی ارشد

مربی فارسی و بازی

پریناز کاملی

کارشناسی

مربی فارسی

حوری نائلی

کارشناسی

مربی کارگاه علوم

عرفانه پورحسینی

کارشناسی

مربی فارسی پیش ۲

غزل عباسی

کارشناسی

مربی فارسی پیش ۲

اساتید بخش فرانسه

شکوه رمضانی

کارشناسی

مدرس

ساغر رفیعی

 کارشناسی ارشد

مدرس

فائزه گدازنده

 کارشناسی

مدرس

عاطفه زهرایی

کارشناسی ارشد

مدرس

صدف یزدانی

کارشناسی ارشد

مدرس

اساتید بخش کامپیوتر

مریم قنواتی

کارشناسی ارشد

مدرس

همکاران بخش خدمات

زهرا برخورداری

مریم قائدی

نعمت‌الله میرزایی