آشنایی با همکاران اداری و آموزشی دبستان دخترانهٔ ملل

اعضای هیئت مدیره

امیرسالار علیجانیان

کارشناسی

نایب رئیس هیئت مدیره

فرزانه فتوت

کارشناسی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

فریناز کلباسی

کارشناسی ارشد

مدیر و مؤسس مجموعهٔ ملل

مهروز مسائلی

———

رئیس هیئت مدیره

آرزو ابراهیمیان

کارشناسی

بازرس اصلی

پرسنل اداری و اجرایی

عاطفه زهرایی 

کارشناسی ارشد

مدیر دپارتمان فرانسه

آتوسا تارازی

کارشناسی

معاون انضباطی 

بدری رجایی 

 کارشناسی 

معاون انضباطی 

محمدرضا زمانی

کارشناسی

مدیر دپارتمان IT

سهیلا عصاچی

کارشناسی ارشد

مدیر مدرسه

سارا آگوش

کارشناسی

مشاور اختلالات یادگیری 

فاطمه تابش

کاردانی

مسئول انتشارات

فرزانه فتوت

کارشناسی ارشد

مدیر دپارتمان فارسی

محمد هادی درفشی

کارشناسی

مدیر دپارتمان بین‌الملل

فهیمه شیخ انصاری

کارشناسی

معاون اجرایی 

آرزو معصومی

کارشناسی

معاون پرورشی

سوپروایزرهای آموزشی

عاطفه زهرایی 

کارشناسی ارشد

سوپروایزر دپارتمان فرانسه

حسین یزدی زاده

دکترا

سوپروایزر دپارتمان ورزش

مهدی مرادی

کارشناسی

سوپروایزر دپارتمان کامپیوتر

فرزانه فتوت

کارشناسی

سوپروایزر دپارتمان فارسی

محمد هادی درفشی

کارشناسی

سوپروایزر دپارتمان بین‌الملل

اساتید بخش بین‌الملل

محمدرضا قریشی

کارشناسی ارشد

مدرس

مینو میریان

کارشناسی ارشد

مدرس

لاله حسینی

کارشناسی ارشد

مدرس

هادی درفشی

کارشناسی ارشد

مدرس

جواد امامی

کارشناسی 

مدرس

ساغر رفیعی

کارشناسی ارشد

مدرس

علی ایوبی

کارشناسی ارشد

مدرس

اساتید بخش فارسی

سمانه سلیمی 

کارشناسی ارشد

اول الف

اعظم  مختاری

کارشناسی ارشد

سوم الف

شهرزاد معینی

کارشناسی 

معلم هنر

زهرا بکرانی

کارشناسی

چهارم/پنجم/ششم

فاطمه عرب

 کارشناسی 

دوم ب

بهاره دادخواه

کارشناسی ارشد

چهارم/پنجم/ششم

عظیمه‌ سادات قریشی

کارشناسی

چهارم/پنجم/ششم

بهناز محمودی

کارشناسی

ورزش

نرگس اعرابی

کارشناسی

ورزش

فرشته همایونی

کارشناسی

دوم الف

زهرا همایونی

کارشناسی ارشد

 سوم ب

شیما قانع

کارشناسی

چهارم/پنجم/ششم

سمانه فروزنده

کارشناسی ارشد

ورزش

اساتید بخش فرانسه

فائزه گدازنده

کارشناسی 

دوم الف

مهتاب نوایی

کارشناسی 

چهارم الف

مهشید رضایی

کارشناسی 

چهارم

لیلا درویش

کارشناسی  

پنجم و ششم

ریحان مسماری

 کارشناسی ارشد 

اول الف و ب

عاطفه زهرایی

کارشناسی ارشد 

اول الف

شکوه رمضانی

کارشناسی

دوم ب

صدف یزدانی

کارشناسی ارشد

سوم الف و چهارم ب

اساتید بخش انگلیسی

نگار سلطانی

سوم

الناز مقنی

کارشناسی

چهارم

شهرزاد رضایی

کارشناسی

پنجم، ششم، میان‌پایه

مرضیه قنبری

کارشناسی

دوم الف و دوم ب

ناهید جعفریان

کارشناسی

چهارم

اساتید بخش کامپیوتر

مهسا محمدی

—-

اول ب، سوم

زیبا گلدانی

کارشناسی

سوم

آلما عوض پور

کارشناسی ارشد

پنجم

مطهره جان نثاری

—-

دوم الف، سوم الف، چهارم ب

مریم امیرشاه‌ کرمی

—-

پنجم

علیرضا غزالی

چهارم

منا کیمیامهر

—-

اول الف، دوم ب، چهارم الف، ششم

مریم قنواتی

سوم ب

زهرا محمدی

کارشناسی

اول ب

همکاران بخش خدمات

اعظم برخورداری

مرضیه صالحی

اصغر میرزایی