آشنایی با همکاران اداری و آموزشی دبستان دخترانهٔ ملل

اعضای هیئت مدیره

امیرسالار علیجانیان

کارشناسی

نایب رئیس هیئت مدیره

فرزانه فتوت

کارشناسی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

فریناز کلباسی

کارشناسی ارشد

مدیر و مؤسس مجموعهٔ ملل

مهروز مسائلی

———

رئیس هیئت مدیره

آرزو ابراهیمیان

کارشناسی

بازرس اصلی

پرسنل اداری و اجرایی

عاطفه زهرایی 

کارشناسی ارشد

مدیر دپارتمان فرانسه

آتوسا تارازی

کارشناسی ارشد

معاون انضباطی 

بدری رجایی 

 کارشناسی 

معاون انضباطی 

محمدرضا زمانی

کارشناسی

مدیر دپارتمان IT

سهیلا عصاچی

کارشناسی ارشد

مدیر مدرسه

سارا آگوش

کارشناسی

مشاور اختلالات یادگیری 

فاطمه تابش

کاردانی

مسئول انتشارات

فرزانه فتوت

کارشناسی ارشد

مدیر دپارتمان فارسی

محمد هادی درفشی

کارشناسی

مدیر دپارتمان بین‌الملل

فهیمه شیخ انصاری

کارشناسی

معاون اجرایی 

آرزو معصومی

کارشناسی

معاون پرورشی

سوپروایزرهای آموزشی

عاطفه زهرایی 

کارشناسی ارشد

سوپروایزر دپارتمان فرانسه

حسین یزدی زاده

دکترا

سوپروایزر دپارتمان ورزش

مهدی مرادی

کارشناسی

سوپروایزر دپارتمان کامپیوتر

فرزانه فتوت

کارشناسی

سوپروایزر دپارتمان فارسی

محمد هادی درفشی

کارشناسی

سوپروایزر دپارتمان بین‌الملل

اساتید بخش بین‌الملل

محمدرضا قریشی

کارشناسی ارشد

مدرس

مینو میریان

کارشناسی ارشد

مدرس

لاله حسینی

کارشناسی ارشد

مدرس

هادی درفشی

کارشناسی ارشد

مدرس

جواد امامی

کارشناسی 

مدرس

ساغر رفیعی

کارشناسی ارشد

مدرس

علی ایوبی

کارشناسی ارشد

مدرس

اساتید بخش فارسی

سمانه سلیمی 

کارشناسی ارشد

اول الف

اعظم مختاری

کارشناسی ارشد

سوم الف

شهرزاد معین

کارشناسی ارشد

معلم هنر

نسیم میرباقری

کارشناسی ارشد

چهارم/پنجم/ششم

نرگس اعرابی

کارشناسی

ورزش

فاطمه عرب

 کارشناسی 

دوم ب

بهاره دادخواه

کارشناسی ارشد

چهارم/پنجم/ششم

عظیمه‌ سادات قریشی

کارشناسی

چهارم/پنجم/ششم (ریاضی)

زهرا بکرانی

کارشناسی

چهارم/پنجم/ششم (هدیه‌ها-قرآن)

بهناز محمودی

کارشناسی

ورزش

فریبا کاظمی

کارشناسی

اول ب

فرشته همایونی

کارشناسی

دوم الف

زهرا همایونی

کارشناسی ارشد

 سوم ب

شیما قانع

کارشناسی

چهارم/پنجم/ششم (علوم)

سمانه فروزنده

کارشناسی ارشد

ورزش

اساتید بخش فرانسه

فائزه گدازنده

کارشناسی 

دوم الف

مهتاب نوایی

کارشناسی 

دوم ج

مهشید رضایی

کارشناسی 

اول ب/دوم ب/چهارم الف

لیلا درویش

کارشناسی  

پنجم/ششم

ریحان مسماری

 کارشناسی ارشد 

اول الف/ اول ب

شکوه بینا

کارشناسی

میان پایه

عاطفه زهرایی

کارشناسی ارشد 

اول الف

شکوه رمضانی

کارشناسی

دوم ب

صدف یزدانی

کارشناسی ارشد

سوم الف/چهارم ب

اساتید بخش انگلیسی

نگار سلطانی

سوم

الناز مقنی

کارشناسی

چهارم

شهرزاد رضایی

کارشناسی

پنجم/ششم/میان‌پایه

مرضیه قنبری

کارشناسی

دوم الف/دوم ب

ناهید جعفریان

کارشناسی

چهارم

اساتید بخش کامپیوتر

مهسا محمدی

کارشناسی

اول ب/سوم الف

زیبا گلدانی

کارشناسی

سوم

آلما عوض‌پور

کارشناسی ارشد

پنجم

مطهره جان نثاری

کارشناسی

دوم الف/سوم الف/چهارم ب

مریم امیرشاه‌ کرمی

کارشناسی ارشد

پنجم

علیرضا غزالی

کارشناسی

چهارم

منا کیمیامهر

کارشناسی ارشد

اول الف/دوم ب/چهارم الف/ششم

مریم قنواتی

کارشناسی ارشد

سوم ب

زهرا محمدی

کارشناسی

چهارم

همکاران بخش خدمات

اعظم برخورداری

مرضیه صالحی

اصغر میرزایی