همکاران ملل

بخش آموزشی

بخش فرانسه

شکوه رمضانی

کارشناسی

مدرس

صدف یزدانی

کارشناسی ارشد

مدرس

مهشید رضایی

کارشناسی

مدرس

مینا عبادی

کارشناسی

مدرس

شقایق نصوحیان

کارشناسی

مدرس

شهرزاد تاج‌پور

کارشناسی ارشد

مدرس

مریم علی‌پور

کارشناسی

مدرس

پریسا حاتمی

 کارشناسی

مدرس

فائزه گدازنده

 کارشناسی

مدرس

مریم محمودی

 کارشناسی

مدرس

محمد امامی

 کارشناسی

مدرس

عرفانه توکلی

 کارشناسی

مدرس

محمدرضا خدیور

دکترا

مدرس

لیلی چهرازی

 کارشناسی

مدرس

ساغر رفیعی

کارشناسی ارشد

مربی فرانسه پیش‌دبستانی ۲

عاطفه زهرایی

کارشناسی ارشد

سوپروایزر

محمدرضا قریشی

کارشناسی ارشد

مدرس

ریحان مسماری

کارشناسی

مدرس

نگین فیروزه

کارشناسی ارشد

مدرس

بهراد زمانی

کارشناسی ارشد

مدرس

لیلا درویش

کارشناسی

مدرس

معصومه حیدری

کارشناسی

مدرس

نیره خمسه

کارشناسی

مدرس

بخش انگلیسی

فریبا امینی

کارشناسی

مدرس

الناز مقنی

کارشناسی

مدرس

مهسا یزدانی

 کارشناسی

مدرس

فربود باباخانی

 کارشناسی

مدرس

سمیرا کلباسی

دکترا

سوپروایزر

مرضیه قنبری

کارشناسی

مدرس

بخش کامپیوتر

علیرضا غزالی

مدرس

فرزانه طاهری

مدرس

مریم جهان‌دیده

مدرس

لیلا حکیمی

مدرس

مهدی مرادی

سوپروایزر

مرضیه نائینی

مدرس

بخش پیش‌دبستانی

غزل عباسی

کارشناسی

مربی فارسی پیش ۱

غزال صادقی

کارشناسی ارشد

مربی فارسی و بازی

ساغر رفیعی

کارشناسی ارشد

مربی فرانسه پیش ۲

سارا اخلاقی

کارشناسی ارشد

مربی ورزش

شهرزاد دبستانی

کارشناسی

مربی فارسی پیش ۲

منیره پور قدیری

کارشناسی

مربی فارسی پیش ۲

مهشید رضایی

کارشناسی

مربی فرانسه پیش ۲

شکوه رمضانی

کارشناسی

مربی فرانسه پیش ۲

خانم نائلی

کارشناسی

مربی کارگاه علوم

الهام رعنایی

مدیریت

فائزه سلیمی

مربی بهداشت

نوشین علیمرادی

کارشناسی

مربی فارسی پیش ۲

عاطفه زهرایی

کارشناسی ارشد

مربی فرانسه پیش ۱

فائزه گدازنده

کارشناسی

مربی فرانسه پیش ۲

مریم جهاندیده

کارشناسی

مربی کامپیوتر

بخش فارسی پسران

مرضیه شریفیان‌پور

کارشناسی

اول ج

ناهید تاک‌شهر

کارشناسی ارشد

سوم الف

معصومه امینی

کارشناسی

پنجم (فارسی)

زهرا بلورچیان

کارشناسی

نقاشی

مرضیه ضیایی

 کارشناسی

اول ب

صدیقه آزمون

 کارشناسی

دوم ب

طیبه شریفی

کارشناسی

چهارم

داریوش یزدانی

کارشناسی

پنجم (ریاضی)

مرضیه کلانتری

کارشناسی ارشد

اول الف

ندا سلطانی

دانشجوی دکترا

دوم الف

محبوبه عطایی

کارشناسی ارشد

 سوم الف

لیلا سلیم‌پور

کارشناسی

پنجم (قرآن)

حسین یزدی‌زاده

دکترا

ورزش

بخش فارسی دختران

مهرناز کوچک‌زاده

کارشناسی ارشد

اول ج

اعظم  مختاری

کارشناسی ارشد

سوم الف

فاطمه رئیسی

دکترا

چهارم/پنجم/ششم

زهرا بکرانی

کارشناسی

چهارم/پنجم/ششم

نرگس اعرابی

کارشناسی

ورزش

سمانه سلیمی

 کارشناسی ارشد

اول ب

فاطمه عرب

دانشجوی کارشناسی ارشد

دوم ب

بهاره دادخواه

کارشناسی ارشد

چهارم/پنجم/ششم

عظیمه‌ سادات قریشی

کارشناسی

چهارم/پنجم/ششم

بهناز محمودی

کارشناسی

ورزش

فروغ پنجه‌پور

کارشناسی ارشد

اول الف

فرشته همایونی

کارشناسی

دوم الف

زهرا همایونی

کارشناسی ارشد

 سوم ب

شیما قانع

کارشناسی

چهارم/پنجم/ششم

سمانه فروزنده

کارشناسی ارشد

ورزش